Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ, ως επικεφαλής εταίρος του έργου European Digital Bootcamps (EDIBO), ανακοινώνει την έναρξη των προεγγραφών για τα έξι (6) Σεμινάρια Κατάρτισης σε ΤΠΕ (Digital Bootcamps) που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου από το φορέα μας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα σεμινάρια είναι η κάλυψη των ακόλουθων κριτηρίων από τους ενδιαφερόμενους:

  • Να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-29 ετών
  • Να είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEET).

Για την προεγγραφή σας και περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:
E-mail: info@3ts.gr
Τηλ: +30 211 7057627


Λίγα λόγια για το έργο
EDIBO

Το έργο European Digital Bootcamps (EDIBO) είναι μια φιλόδοξη πρωτοβουλία επτά φορέων από έξι χώρες της Ευρώπης και αποσκοπεί στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων από νέους κάτω των 30, εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs). Τα δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια (Bootcamps) που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου, με την οργανωτική ευθύνη των επτά φορέων, θα πραγματοποιηθούν σε έξι (6) κύκλους, διάρκειας δέκα (10) εβδομάδων ο καθένας και θα δώσουν την ευκαιρία σε συνολικά 1.050 νέους να αποκτήσουν πολύτιμη για το επαγγελματικό τους μέλλον τεχνογνωσία που θα τους βοηθήσει να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα στην Ελλάδα, οι κύκλοι των Bootcamps θα διοργανωθούν σε διάφορες περιοχές της χώρας και συνολικά θα λάβουν μέρος 125 νέοι.