Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ, ως επικεφαλής εταίρος του έργου European Digital Bootcamps (EDIBO), ανακοινώνει την έναρξη του 1ου Σεμιναρίου Κατάρτισης σε ΤΠΕ (Digital Bootcamps) που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου από το φορέα μας.

Στην Αθήνα το 1ο Bootcamp θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο του 2019 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οι εκπαιδευτικές ενότητες των μαθημάτων θα αφορούν την γλώσσα προγραμματισμού LabVIEW. Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες των 10 εβδομάδων θα γίνονται 5 ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) /εβδομάδα, 4 ώρες/ημέρα.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέχρι τις 27/11/2019 στο  211 7057627 ή στείλτε μας e-mail στο: info@3ts.gr

Λίγα λόγια για το έργο EDIBO

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» συμμετείχε μαζί με άλλους Ευρωπαίους εταίρους στην πρόσκληση “Active Youth”, που χρηματοδοτείται από το ” EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment” παρουσιάζονταςτην πρόταση έργου “E.DI.BO. – European DIgital BOotcamps“, η οποία εγκρίθηκε επιτυχώς.

Το έργο EDIBO στοχεύει στην υλοποίηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των NEETs, δηλαδή ατόμων ηλικίας 18 έως 29 ετών, εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, αντιμετωπίζοντας έτσι το δραματικό πρόβλημα της ανεργίας των νέων, προσφέροντάς τους κατάρτιση στον ψηφιακό τομέα και ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, για την καλύτερη παρουσία τους στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο του έργου EDIBO κάθε εταίρος του έργου επρόκειτο να οργανώσει έξι (6) δωρεάν “Ευρωπαϊκά εργαστήρια ψηφιακής κατάρτισης” (“European digital training laboratories”), διάρκειας δέκα εβδομάδων το καθένα, με εντατική εκπαίδευση και ιδιαίτερη προσοχή στις δεξιότητες πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σε soft skills (με έμφαση σε μαθήματα αγγλικής ορολογίας).