Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Α.Μ.Κ.Ε. (μέσω των δομών της WGSH / Western Greece Social Hub στην Πάτρα και ESH / Epirus Social Hub στα Ιωάννινα) διοργανώνει σε συνεργασία με την Συνεργατική Κοινωνία, το Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας (ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.) και το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Ε.Π.) Διαδικτυακή Ημερίδα την Πέμπτη 23/02/2023 και ώρα 18:00 με θέμα: Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις: Διάνοιξη και ανάδειξη/αναβάθμιση μονοπατιών.

Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/pTHiGwyBYKVhbUea8