Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Α.Μ.Κ.Ε. μέσω της δομής της στη Πάτρα Western Greece Social Hub (WGSH) θα συμμετάσχει στην εκδήλωση “Διαδικτυακή Παρουσίαση Εθνικής Στρατηγικής ΚΑΛΟ”.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, εκπονήθηκε επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία με ενσωμάτωση δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και ευθυγράμμιση της Εθνικής Στρατηγικής με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία.

Ημερομηνία: Τρίτη 25 Απριλίου 2023 και ώρα: 11.00 π.μ.

Για λόγους οικονομίας χρόνου, στη διαδικτυακή συνάντηση θα μιλήσει ένας εκπρόσωπος από κάθε Ένωση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και ένας εκπρόσωπος από την ΠΑΣΕ Κ.ΑΛ.Ο.

Οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. που δεν εκπροσωπούνται από κάποια Ένωση και θέλουν να διατυπώσουν σχόλια και παρατηρήσεις για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και την Εθνική Στρατηγική για την Κ.ΑΛ.Ο. μπορούν να τα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση kalo@ypakp.gr

Το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης και την Εθνική Στρατηγική μπορείτε να τα βρείτε αναρτημένα εδώ: https://drive.google.com/file/d/1tqpCR8zgcz1pFgboMEmqVgsbdFGwJQ–/view?usp=sharing

Φόρμα εγγραφής:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_qmLNS8_PQoqNJJoR2X2OuQ