Ο Δήμος Σουλίου και η Κοινωνία Τριών Τρίτων (Κ 3/3 ) ευχαριστούν θερμά την «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ» για την προσφορά μεγάλης ποσότητας προϊόντων  περιποίησης  στο   Κοινωνικό μας Παντοπωλείο !! Είναι πολύ σημαντικό σήμερα με τόσα κοινωνικοοικονομ
ικά προβλήματα , να υπάρχουν , επιχειρηματίες και εταιρείες με ανεπτυγμένο το αίσθημα της κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης!!!!
Ευχαριστούμε!
Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Σουλίου
Γιάννης  Καραγιάννης
Το προσωπικό του Κοινωνικού Παντοπωλείου ( ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 )
Έρικα Ντούμα
Σπύρος Καραγιάννης.