Ο Δήµος Σουλίου και η Αστική µη κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 , ευχαριστούν , την «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» , όσπρια Πάργας ΒΕΤΟ, Βιοτεχνικό πάρκο Θεσπρωτίας ,για την προσφορά µεγάλης ποσότητας οσπρίων, στο Κοινωνικό µας Παντοπωλείο !!!
Είναι πολύ σηµαντικό σήµερα µε τόσα κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα , να υπάρχουν άνθρωποι, µε ανεπτυγµένο το αίσθηµα της κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης!!!
Ευχαριστούµε!!!

Με εκτίµηση,
Η Δηµοτική Αρχή

Για την Αστική µη κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3
Έρικα Ντούµα
Σπύρος Καραγιάννης.