Ο Δήμος Σουλίου και η Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 , ευχαριστούν , το «ΚΤΗΜΑ ΝΤΟΥΚΑ»για την προσφορά μεγάλης ποσότητας ελαιολάδου , στο Κοινωνικό μας Παντοπωλείο !!!
Είναι πολύ σημαντικό σήμερα με τόσα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα , να υπάρχουν άνθρωποι, επιχειρήσεις ,φορείς και εταιρειες, με ανεπτυγμένο το αίσθημα της κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης!!!Ευχαριστούμε!!!

Με εκτίμηση,
Η Δημοτική Αρχή

Για την Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3
Έρικα Ντούμα Σπύρος Καραγιάννης.