Η Κοιν.Σ.Επ “ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”  λειτουργεί ως συνεταιρισμός κοινωνικής φροντίδας. Ασχολείται με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η σύνθεση της έχει την δυνατότητα να προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες. Δραστηριοποιείται στο σύνολο του νησιού της Κέρκυρας και επιδιώκει συνεργασία με αντίστοιχες δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Αντικείμενο της Κοιν.Σ.Επ είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής μέριμνας σε ΑμΕΑ, άτομα με Alzheimer, καρκινοπαθείς, άτομα που δεν αυτοεξυπηρετούνται κ.α. Η Κοιν.Σ.Επ. στελεχώνεται από:

 • Ιατρούς
 • Νοσηλευτές
 • Κοιν. Λειτουργούς
 • Διοικητικούς Υπαλλήλους

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Φαρμακευτική Συμμόρφωση
 • Υποστήριξη Ασθενών
 • Κατ’ Οίκον Παράδοση Φαρμακευτικού Σκευάσματος
 • Κατ’ οίκον Νοσηλεία
 • Υπηρεσίες Τηλεπρόνοιας

Σε συνεργασία με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε θέματα τηλεπρόνοιας η Κοιν.Σ.Επ “ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”  είναι σε θέση να παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες των υπηρεσιών της να διαβιούν με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία. Μπορεί να παρέχει στους ίδιους τους χρήστες αλλά και στις οικογένειες τους προσωποποιημένες και ποιοτικές υπηρεσίες απομακρυσμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με πολύ μικρό μηνιαίο κόστος, απαλλάσσοντας τους από τα έξοδα που μέχρι σήμερα ήταν υποχρεωμένοι να επωμίζονται (π.χ. πολύωρη παρουσία κάποιου φροντιστή).

Ενδεικτικά κάποιες προσφερόμενες υπηρεσίες τηλεπρόνοιας περιλαμβάνουν:

 • Διαγνωστικές Εξετάσεις από τον ίδιο τον χρήστη στον χώρο του: Παρέχεται μία πλήρη γκάμα από συσκευές  μέτρησης βασικών ιατρικών παραμέτρων, προσφέροντας τη δυνατότητα καθημερινής παρακολούθησης και καταγραφής των μετρήσεων μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της σε ειδικά πιστοποιημένο cloud (διαδικτυακή Βάση Δεδομένων).
 • Δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο των καταγεγραμμένων ιατρικών μετρήσεων (μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας) από οποιοδήποτε σημείο και μέσο με πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
 • Διατήρηση ηλεκτρονικού φακέλου υγείας σε ειδικά πιστοποιημένο cloud, με πλήρη διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου.
 • Δυνατότητα αποθήκευσης στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, του συνόλου των ιατρικών-διαγνωστικών εξετάσεων που έχει στη κατοχή του ο συνδρομητής – χρήστης (ιδιώτης, ιατρός, ιατρικό–διαγνωστικό κέντρο, ασφαλιστική εταιρεία κλπ).
 • Γεωεντοπισμός & Γεωπαρακολούθηση, με χρήση συστημάτων GPS, ατόμων που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο απώλειας προσανατολισμού ή πτώσης λόγω προβλημάτων άνοιας.

Πως μπορεί να βοηθήσει η Α.Σ. «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»;

 • Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία και τα κόστη σύστασης της Κοιν.Σ.Επ.
 • Αναλαμβάνουμε τη δημιουργία ιστοσελίδας για την προώθηση – προβολή των υπηρεσιών της Κοιν.Σ.Επ.
 • Αξιοποιούμε Δράσεις Δημοσιότητας & Δικτύωσης του Έργου «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Κέρκυρας» για την προβολή της Κοιν.Σ.Επ. σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο.
  • Συναντήσεις με δυνητικούς πελάτες και προμηθευτές
  • Προβολή της Κοιν.Σ.Επ. στο πλαίσιο εκδηλώσεων της Α.Σ.
  • Δημιουργία Προωθητικού Υλικού – Υλικού Προβολής
 • Παρέχουμε λογιστική υποστήριξη κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας της Κοιν.Σ.Επ.
 • Καταρτίζουμε σε συνεργασία με τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. ένα πλήρες και ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο (businessplan).
 • Υποστηρίζουμε την Κοιν.Σ.Επ. στη σύνταξη προτάσεων χρηματοδότησης για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
 • Η συμμετοχή ωφελούμενων του Έργου «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Κέρκυρας» στην Κοιν.Σ.Επ. τους δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επιδότησης της απασχόλησης διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.