ΕυχαριστήριοΟ Δήµος Σουλίου και η Κοινωνία Τριών Τρίτων (Κ 3/3), ευχαριστούν ,το φαρµακείο « Μουσελίµης Ν.,Μουσελίµης
Χ.,ΟΕ» ,για την προσφορά µεγάλης ποσότητας τροφίµων στο Κοινωνικό µας Παντοπωλείο !!!
Είναι πολύ σηµαντικό σήµερα µε τόσα κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα , να υπάρχουν άνθρωποι,επιχειρήσεις,εταιρείες και
φορείς , µε ανεπτυγµένο το αίσθηµα της κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης!!!
Ευχαριστούμε!!

Με εκτίµηση,
Ο Δήµαρχος Σουλίου,
Γιάννης Καραγιάννης

Το προσωπικό του Κοινωνικού Παντοπωλείου (ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3),
Έρικα Ντούµα Σπύρος Καραγιάννης

https://www.paramythia-online.gr/35846/megali-posotita-trofimon-sto-koinoniko-pantopoleio-apo-to-farmakeio-mouseliµis/?fbclid=IwAR0D2IvXpgV2K9mFRAz4hJTgcSMYj3hJUGiyhGieWMvQA-QVm7yHrBELA0I