Τέσσερα (4) νέα προγράμματα για υπό ίδρυση (100% χρηματοδότηση) αλλά και υπάρχουσες (έως 50% χρηματοδότηση)  Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 δραστηριοποιείται δυναμικά από το 2012 στον κλάδο της κοινωνικής οικονομίας με έμφαση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Έχει πρωτοστατήσει στη δημιουργία καινοτόμων κοινωνικών επιχειρήσεων (KOIN.Σ.ΕΠ.) σε όλη την Ελλάδα, έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και έχει διοργανώσει δεκάδες ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας. Είναι μέλος της Π.Ε.Σ.Κ.Ο. (Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας) και ένας από τους βασικούς συνδιοργανωτές του «Ανοικτού Συνεδρίου Κοινωνίας των Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία» το οποίο θα γίνει τον Ιούνιο του 2016 στην Αθήνα. Διαθέτει στελέχη από διαφορετική επαγγελματική αφετηρία αλλά κοινούς στόχους, οράματα και αρχές όσο αφορά στη κοινωνική συνοχή και την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Στις 11/2/2016 ανακοινώθηκαν επίσημα από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού τέσσερα (4) νέα προγράμματα χρηματοδότησης για υπό σύσταση αλλά και υπάρχουσες επιχειρήσεις.  Για πρώτη φορά πέρα από τις παραδοσιακές μορφές επιχειρηματικότητας, τα προγράμματα αυτά υποστηρίζουν και ενισχύουν και τη σύσταση / αναβάθμιση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο δελτίο τύπου, επισκεφτείτε τα Προγράμματα Χρηματοδότησης και επικοινωνήστε με το 211 7057627.