Προφίλ

H Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία, «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ», δημιουργήθηκε από ανθρώπους με διαφορετική επαγγελματική αφετηρία αλλά κοινούς στόχους, οράματα και αρχές όσο αφορά στη κοινωνική συνοχή και την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Η εταιρεία έχει ως κύριο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτικές – ευπαθείς – ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, τη στήριξη της ένταξης ή επανένταξής τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι και στην αγορά εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη περιοχών που αντιμετωπίζουν έντονα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, την ανάληψη πρωτοβουλιών σε οικονομικό, πολιτικό και νομοθετικό επίπεδο για την αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού και ψηφιακού χάσματος, την προάσπιση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων, τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ ΜΚΟ με συναφές αντικείμενο και την ενεργοποίηση των πολιτών για την αντιμετώπιση φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 δραστηριοποιείται δυναμικά από το 2012 στον κλάδο της κοινωνικής οικονομίας με έμφαση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Έχει πρωτοστατήσει στη δημιουργία καινοτόμων κοινωνικών επιχειρήσεων (KOIN.Σ.ΕΠ.) σε όλη την Ελλάδα, έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και έχει διοργανώσει δεκάδες ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας. Είναι μέλος της Π.Ε.Σ.Κ.Ο. (Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας) και ένας από τους βασικούς συνδιοργανωτές του «Ανοικτού Συνεδρίου Κοινωνίας των Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία».

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!