Ο Δήμος Σουλίου και η Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 AMKE , ευχαριστούν , την « Griechenlandhilfe» για την προσφορά μεγάλης ποσότητας τροφίμων , προϊόντων υγιεινής και φροντίδας , παιχνιδιών και ρούχων ,στο Κοινωνικό μας Παντοπωλείο !!!

Η Griechenlandhilfe (Βοήθεια προς την Ελλάδα), είναι μία εθελοντική οργάνωση που ιδρύθηκε με σκοπό τη στήριξη της Ελλάδας με προσφορά φαρμάκων και τροφίμων !!! Είναι πολύ σημαντικό σήμερα με τόσα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα , να υπάρχουν άνθρωποι , με ανεπτυγμένο το αίσθημα της κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης!!!

Ευχαριστούμε!!!

Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Σουλίου,
Γιάννης Καραγιάννης

Για την Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 AMKE
Έρικα Ντούμα

Σπύρος Καραγιάννης.