Κανόνες Δημοσιότητας

 

Η επιχείρηση ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ που εδρεύει στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ εντάχθηκε στη δράση «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα»

Ο συνολικός προϋπολογισμός στήριξης είναι 59.220,00 €.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε  3.400.000 ΕΥΡΩ.

Η Δράση χρηματοδοτείται από  πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» του ΕΣΠΑ 2021-2027 «Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η επιχείρηση  χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση του Προγράμματος  ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027 «Προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) (πράξεις που έχουν ξεκινήσει την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο)», του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027.

Η Δράση έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη της σύστασης και η ενίσχυση της λειτουργίας φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α).

 

 

poster_A3 (2)

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!