Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα πληροφορικής υποστήριξης του έργου της Φθιωτικής Εταιρείας Ψυχικής Υγείας «ΦΕΨΥ»»

Εθνικό/Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Φορέας χρηματοδότησης Υπουργείο Υγείας
Απόφαση Έγκρισης 01.02.2011 / Αρ. Πρωτ. 151.250/ΨΣ 10005-Α2
Προϋπολογισμός Έργου 109.512,19 €
Προϋπολογισμός ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 18.450,00 €
Ομάδα/-ες Στόχου ΑΜΕΑ που φιλοξενούνται στην ΦΕΨΥ
Ημερομηνία έναρξης – λήξης 21/12/2011 – 21/09/2012
Σύντομη Περιγραφή του έργου Το έργο «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα πληροφορικής υποστήριξης του έργου της Φθιωτικής Εταιρείας Ψυχικής Υγείας «ΦΕΨΥ»» αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση στις μονάδες (οικοτροφείο και κέντρο ημέρας) της Φθιωτικής Εταιρίας Ψυχικής Υγείας «ΦΕΨΥ», υπολογιστών, πολυμηχανημάτων, λογισμικού, ειδικού υποστηρικτικού εξοπλισμού και λογισμικού, την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών (εκπαίδευση, help desk κτλ) και την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και την ανάπτυξη εξειδικευμένης Διαδικτυακής Πύλης-βάσης δεδομένων με στοιχεία των ασθενών. Οι υποδομές αυτές θα εγκατασταθούν σε ειδικούς χώρους, τόσο στο Κέντρο Ημέρας το οποίο αποτελεί Μονάδα Εξειδικευμένης Περίθαλψης της Εταιρίας όσο και στη Μονάδα Ψυχοκοινωνικής (οικοτροφείο) τα οποία λειτουργούν στην περιοχή της Λαμίας και θα αξιοποιούνται τόσο από τους οικότροφους-μέλη της ΦΕΨΥ και από τις οικογένειες/οικείους αυτών, αλλά   και από τα επιστημονικά στελέχη που τους παρακολουθούν, όσο και από τα μέλη της τα οποία επισκέπτονται το Κέντρο Ημέρας.
Σύντομη Περιγραφή του ρόλου τηςΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 –    Επιλογή χρηστών που θα λάβουν εξοπλισμό

–    Επιλογή χρηστών που θα χρησιμοποιήσουν το ειδικό λογισμικό που θα εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις της «ΦΕΨΥ»

–    Εκπαίδευση ομάδας Εκπαιδευτών

–    Υποστήριξη κατά την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής